GIGASERVER.CZ - Doména .AERO

Doména .AERO

Doména .AERO je sponzorovaná doména nejvyššího řádu určena výhradně pro společnosti, organizace, sdružení, vládní agentury a jednotlivce v oblastech souvisejících s letectvím. Jedná se o vůbec první sponzorovanou doménu nejvyšší úrovně založenou na jediném průmyslovém tématu. Správcem domény je SITA, která vytvořila a provozuje Dot Aero Council.

Majitelem .AERO domény může být společnosti, organizace, sdružení, vládní agentury a jednotlivce v oblastech souvisejících s letectvím.

Ověření dostupnosti domény

Registrace

2 169 Kč
(2 624,49 Kč s DPH)

Prodloužení

2 169 Kč
(2 624,49 Kč s DPH)

Transfer

2 169 Kč
(2 624,49 Kč s DPH)

K registraci jakéhokoli názvu domény .AERO je potřeba platné ID .aero. Toto ID potvrzuje členství ve sponzorované komunitě. Pro více informací nás kontaktujte. Pokud žadatel o registraci ještě nemá ID .AERO, je třeba provést žádost zde Vyžádat ID AERO.

Převod .AERO domény 

Transfer domény .AERO probíhá na základě zaslání AuthInfo a je zpoplatněn. Při změně autorizovaného registrátora automaticky dojde k prodloužení registrace doménového jména o jeden rok. Pro zahájení převodu můžete využít objednávkový formulář.

Expirace .AERO domény

Proces expirace .AERO domény je následující:

  • Nejpozději 21 dní před expirací domény od nás obdržíte fakturu na prodloužení domény
  • Ode dne expirace doména přestává být funkční,
  • Doména může být zrušena již v den expirace, nejpozději však 45 dní po expiraci.
  • Po 45 dnech je doména uvolněna k registraci

Informace o doméně.AERO

TLD .AERO
Typ gTLD
Minimální perioda registrace 1 rok
Maximální perioda registrace 10 let
Minimální perioda prodloužení 1 rok
Maximální perioda prodloužení 9 let
Podporuje IDN Ne
Podporuje DNSSEC Ne
Podporuje anonymní WHOIS Ano

Co je třeba vědět pro registraci .AERO domény

  • Doménové jméno může obsahovat pouze znaky [a-z,0-9,-]
  • Délka domény je 3-63 znaků
    • Dvoupísmenné názvy jsou vyhrazeny leteckým společnostem podle IATA Airline Designators.
  • Doménové jméno nesmí začínat, ani končit znakem „-“
  • Doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky „-“ za sebou.
  • Vlastník může být společnosti, organizace, sdružení, vládní agentury a jednotlivce v oblastech souvisejících s letectvím.
  • Žadatelé o registraci smějí spadat do následujících skupin
    • Letecké práce
      • Veškerý komerční a nekomerční civilní letový provoz, jehož primárním cílem není přeprava osob nebo zboží z jednoho bodu do druhého, včetně veškerého letového provozu ve prospěch třetích stran (veřejné výhody), jsou provozy leteckých prací. Mezi takové činnosti mohou mimo jiné patřit hašení požáru, zemědělské lety, dohled nad dopravou nebo výzkum počasí a dohled nad životním prostředím.
    • Letectví a kosmonautika
      • Výrobci letadel, motorů, vybavení nebo satelitů, společnosti, organizace nebo jednotlivci podnikající v oblasti údržby, testování a distribuce.
    • Letecká nákladní a logistická společnost
      • Speditéři a expresní dopravci v letecké dopravě.
    • Poskytovatelé letových navigačních služeb
      • Řízení letového provozu (ATC), dodavatelé ATC, členové a sdružení ATC v oboru.
    • Letecké sporty
      • Kluby leteckých sportovních a rekreačních letců a jejich členové, federace, národní sdružení, organizátoři soutěží souvisejících s leteckými sporty a dodavatelé leteckých sportovních a rekreačních leteckých zařízení.
    • Letecké společnosti a obchodní operátoři
      • Komerční letecké společnosti, charterové letecké společnosti, nákladní letecké společnosti, provozovatelé charterových společností, letecké taxíky, provozovatelé leteckých zájezdů.
    • Letiště
      • Provozovatelé mezinárodních letišť, regionálních letišť a letišť.
    • Letecké distribuční systémy
      • Počítačové rezervační společnosti, agenti prodeje leteckých společností a agenti s licencí na letecké cestování.
    • Letecké vzdělávání a výzkum
      • Letecké školy, letecké školy, školy mechaniků letadel, výcviková střediska, výzkumná střediska a organizátoři zkušebních letů.
    • Asociace leteckého průmyslu
      • Průmyslová sdružení, sdružení cestujících, odbory, pracovní skupiny.
    • Letecká média
      • Tisk, časopisy, informační webové stránky, organizátoři konferencí a leteckých show, honorární novináři se specializací na letectví.
    • Letečtí profesionálové
      • Licencovaní nebo certifikovaní letečtí profesionálové, jako jsou palubní průvodčí, palubní inženýři, letoví instruktoři, inženýři, trenéři.
    • Dodavatelé letectví
      • Společnosti, organizace nebo jednotlivci podnikající v oblasti stravování, leasingu, pozemní obsluhy, pojištění, pohonných hmot, zábavy za letu, obchodníků, trhů, poradenství pro letecký průmysl.
    • Provozovatelé obchodních letadel
      • Chartery letadel, společnosti pro správu letadel, provozovatelé obchodních letadel a vlastníci obchodních letadel.
    • Úřady pro civilní letectví
      • Vnitrostátní a regionální úřady pro civilní letectví, vládní útvary regulující civilní letectví, orgány pro vyšetřování nehod.
    • Vládní organizace
      • Regulační a normotvorné organizace, státní letectví, vládní agentury leteckých služeb.
    • Piloti
      • Všichni komerční a soukromí piloti.
  • Chcete-li se stát členem sponzorované komunity, musí žadatelé prokázat svou způsobilost a musí dokončit proces ověřování.
  • Pokud žadatel o registraci ještě nemá ID .AERO, je třeba provést žádost zde Vyžádat ID AERO